گزارش تصویری از حضور جانشین نیروی انتظامی در یگان های ویژه ناجا و شرکت در نشست تخصصی فرماندهان و مدیران این یگان