گزارش تصویری از مراسم جشن فارغ التحصیلی رشته روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی با حضور معاون اجتماعی ناجا