گزارش تصويري از سفر جانشين فرمانده ناجا به استان فارس