گزارش تصویری ازگردهمایی سراسری فرماندهان، روسا و معاونان ناجا ( سومین نشست تخصصی و فصلی سال 97) با حضور فرمانده نیروی انتظامی