گزارش تصویری استقبال از تور دوچرخه سواری چهل بهار توسط یگان ویژه استان کردستان