گزارش تصویری از تلاش پلیس و سازمان های امدادی در محل حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان