گزارش تصویری از همایش عمومی فاتب با حضور فرمانده ناجا