گزارش تصویری از دیدار فرمانده ناجا با بیرکل جهاد اسلامی فلسطین در ستاد ناجا