گزارش تصویری مسابقه دو و میدانی نیروهای مسلح در پارک پردیسان