گزارش تصویری از همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و ارزش های مقدس با حضور فرمانده ناجا