گزارش تصویری ازنشست هماهنگی برگزاری جشنواره های فجر با حضور سردار " احمد نوریان"