گزارش تصویری از بازدید مدیر عامل بنیاد تعاون ناجا از مرکزاطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا