گزارش تصویری از تشييع پيکر شهید عرصه نظم و امنیت ستوانسوم اسداله خزایی در شهریار