گزارش تصویری از آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری " شاهدان حقیقت" با موضوع اربعین و مدافعان حرم