گزارش تصویری از بیست و یکمین مرحله از اجرای طرح رعد در پایتخت