گزارش تصویری حضور فرمانده نیروی انتظامی در مراسم یادبود سردار "احمد فضائلی" در اصفهان