گزارش تصویری از جلسه هدایت سیاسی در مسجد "مالک اشتر" ستاد ناجا