گزارش تصویری از طرح پاک سازی محله های شوش، مولوی و هرندی ازمعتاد متجاهر