گزارش تصویری از عملیات مردم یاری پلیس خوزستان به سیل زدگان