گزارش تصویری بازدید معاون اجتماعی ناجا از نمایشگاه تولیدات فنی، مهندسی، نظامی و دفاعی در مصلی امام خمینی (ره)