گزارش تصویری از نشست خبری چهل سالگی انقلاب و مراسم رونمایی از دو کتاب سازمان عقیدتی سیاسی ناجا