گزارش تصویری از سفر سردار ایوب سلیمانی به استان خوزستان