گزارش تصویری از بازدید جانشین پلیس بین الملل ناجا از خبرگزاری پلیس