گزارش تصویری از مراسم الحاق آمبولانس های جدید از سوی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به ناوگان ترابری و بهداد