گزارش تصویری از برگزاری پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه با حضور معاون اجرایی معاونت اجتماعی ناجا