گزارش تصویری از همایش معاونت عملیات ناجا با حضور سردا رحسین اشتری