گزارش تصویری از حضور سردار حسین اشتری در جلسه شورای عالی روابط بین الملل ناجا