گزارش تصویری از نشست تخصصی معاونان وظیفه عمومی ناجا با حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی