سردار اشتری در همایش تجلیل از جانبازان نیروی انتظامی در اصفهان