گزارش تصویری از دومین روز چهاردهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا