گزارش تصویری از دیدار سردار "حسین اشتری"با "فرانکو گابریلی"رئیس پلیس ایتالیا