گزارش تصویری از گردهمایی سراسری فرماندهان،روسا و معاونان ناجا با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری