گزارش تصویری ازنشست خبری سردار "ایوب سلیمانی"با اصحاب رسانه