گزارش تصویری از بازدید سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا از خبرگزاری پلیس