گزارش تصویری از جشنواره ره آورد سرزمین نور باحضورفرمانده ناجادر استان خوزستان