گزارش تصویری از حضور سردار حسین اشتری در رزمایش نوروزی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 1398