گزارش تصویری سفر فرمانده ناجا به استان اصفهان در دومین روز سال 1398