گزارش تصویری دیدارفرمانده ناجا با خانواده شهید عباس کنعانی در اصفهان