گزارش تصویری از دیدار فرمانده ناجا با مراجع عظام تقلید در شهر مقدس قم