گزارش تصویری از توزیع بسته های غذایی و ارائه خدمات درمانی پلیس در مناطق سیل زده گلستان