گزارش تصويري از امداد رساني پليس به سيل زدگان در شیراز از همان لحظات ابتدايي