گزارش تصویری از امداد رسانی حداکثری نیروی انتظامی در همه استان ها بعلت وقوع سیلاب