گزارش تصویری ارائه خدمات مردم یاری تیم امداد معاونت بهداد گلستان در مناطق سیل زده آق قلا