گزارش تصویری از حضور رئیس پلیس پایتخت در پارک ملت در روز طبیعت