ورود فرمانده ناجا به خرم آباد جهت بازديد از مناطق سیل زده لرستان