گزارش تصویری از سفر وزیر کشور و جانشین فرمانده ناجا به استان خوزستان