گزارش تصویری از سفر جانشین فرمانده ناجا به استان خراسان رضوی(2)