گزارش تصویری از تجدید میثاق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با آرمان های حضرت امام خمینی (ره)