گزارش تصویری از خدمات رسانی یگان ویژه استان فارس در مناطق سیل زده