گزارش تصویری از سفر معاون اجتماعی ناجا به استان خوزستان